Over ons

Een boom met unieke eigenschappen

Over Betula pubescens

Betula pubescens is een actieve en gezellige studentenvereniging. De vereniging telt meer dan twintig leden die allemaal in Arnhem en Velp wonen en daar in de buurt een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen.

Het feit dat wij geen grootschalige studentenvereniging zijn betekent dat we elkaar allemaal goed kennen en vaak zien op activiteiten. Naast de soos en feestjes houden wij ons bezig met serieuze zaken in de vorm van Bijbelstudies, lezingen en discussieavonden. Betula pubescens is een christelijke vereniging met als grondslag het woord van God.

Als vereniging hebben wij als doel om elkaar te helpen in studie, geloof en onderlinge contacten.

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten die Betula allemaal onderneemt.

Onze identiteit

Studentikoos - Tradities en mores.

Betula is een studentikoze vereniging in hart en nieren. Wij hechten waarde aan onze tradities, mores en identiteit. Wij ontmoeten elkaar op de soos en maken beslissingen over de vereniging op de algemene ledenvergadering. De Senaat leidt onze vereniging en binnen commissies mogen leden hun steentje bijdragen aan een van de facetten van Betula. Hier doen wij ervaring op die voor de rest van je leven waardevol is.

Christelijk - Samen in geloof.

De grondslag van Betula pubescens en haar leden is christelijk. Het helpt studenten zich te omringen met mede-christenen om hun geloof te ontdekken, uit te dagen en een plaats te geven in hun studentenleven. Op de tweewekelijkse Bijbelstudie geven wij hier invulling aan door samen te eten, bij te praten en in discussie te gaan over het geloof.

Verdiepend - Inhoudelijke ontwikkeling.

Betula verdiept zich in de wereld om haar heen en in het geloof. Door lezingen, congressen, discussie-avonden en jaarthema's leren wij van elkaar en van deskundigen om zodoende onze kennis te verrijken.

Hecht - Een sterke band.

Leden van Betula hebben een hechte band. Vanaf het moment dat je lid wordt tot het moment dat je afscheid neemt word je meegenomen in de vereniging en kijken andere leden naar je om. Door samen te wonen in een kast, elkaar regelmatig op te zoeken thuis of in de kroeg en door veel activiteiten zijn we betrokken naar elkaar én naar de vereniging. Dit zorgt ervoor dat niemand buiten de boot valt en de vereniging sterk blijft.

Betekenis van de naam Betula pubescens

Betula pubescens betekent in het Nederlands een zachte berk. Het is een fiere boom die een krachtige en snelle groei weet te combineren met de tederheid van haar fluweelzachte jonge twijgen en bladeren. De boom weet zich met goed gevolg staande te houden op extreme groeiplaatsen zoals zure hoogvenen, natte uiterwaarden en winderige duinvalleien. Deze unieke boom is in staat om zowel in een volgroeid bos als op een kale vlakte zichzelf te handhaven. Haar witte bast is een voorbode voor de bijzonderheid van deze boom: haar vele unieke combinaties van eigenschappen. Omdat deze uniekheid ook naar voren komt in onze studentenvereniging is gekozen voor de eervolle naam Betula pubescens.