Reünisten

Reünisten van Betula pubescens

Oud-leden van Betula worden ook wel Reünisten genoemd. Hoewel zij officieel geen leden meer zijn, kunnen een aantal Reünisten de vereniging moeilijk loslaten en komen zij vaak nog jaren naar activiteiten. Ieder lustrum, eens per vijf jaar, organiseert Betula een officiële Reünistenavond waar alle Reünisten worden gecontacteerd en uitgenodigd voor een groot feest.

Bent u lid geweest van Betula pubescens en wilt u graag in contact komen? Wilt u foto's delen of herinneringen ophalen? Wilt u ons ondersteunen in onze werkzaamheden? Neem dan contact op via het contactformulier of stuur een mailtje naar contact@betulapubescens.nl.