Studenten

Binnen Betula is een breed scala van opleidingen vertegenwoordigt binnen één vereniging, zoals:

·        In Velp; Hogeschool Larenstein met haar groene opleidingen

·        In Arnhem; Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met opleidingen zoals: Werktuigbouwkunde, economie-opleidingen, techniekopleidingen, informatica-opleidingen, rechten etc. etc.

·        In Arnhem; Artez voor de creatief begaafden onder ons.

·        In Nijmegen; Hogeschool Arnhem Nijmegen met daar opleidingen zoals: de lerarenopleidingen, zorgopleidingen, sportopleidingen.

·        In Ede; Christelijke Hogeschool Ede voor onder meer journalistiek, SPH/MWD, P&O

Kortom een groot aanbod van allerlei verschillende opleidingen waarvan het grootste gedeelte waarschijnlijk nog ongenoemd is. Op die manier en door gesprekken met elkaar ontwikkelen leden van Betula zich ook op een breed terrein en is er bij elkaar een hoop kennis te halen.

We merken dat verenigingsleden elkaar ook in studie veel kunnen bieden; ouderejaars die jongere jaars helpen met opdrachten en vraagstukken die zij al hebben gehad en op die manier ook: “…<i>in studie, helpen wij elkaar</i>”