Senaat

De senaat van Betula pubescens bestaat uit vijf personen. Aan het eind van elk verenigingsjaar wordt een nieuw senaat verkozen. In 2017-2018 wordt de vereniging geleid door senaat Doornenbal.

Praeses: Amice Doornenbal
Vice-praeses: Amice Bor
Fiscus: Amice Harrems
Abactis: Amice Goodijk

U kunt contact opnemen met de Senaat per post of per mail.

Betula pubescens
t.a.v. Abactis
Volkerakstraat 36
6826 GN Arnhem

Email: senaat@betulapubescens.nl