Betula

Betula pubescens

Betula pubescens is een christelijke studentenvereniging bestaande uit enthousiaste studenten uit Arnhem, Velp, Nijmegen en Ede. Betula pubescens kenmerkt zich door een enorme diversiteit binnen de vereniging. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de grote variatie in studies die door haar leden gevolgd worden. Toch is Betula pubescens een vereniging die zich, ondanks deze diversiteit, kenmerkt door een grote samenhang.

Kortom, binnen Betula pubescens is ruimte voor iedereen en ook voor jouw persoonlijke karakter en mening!

 

Student

Zodra je gaat studeren aan een MBO, Hogeschool of Universiteit breekt er een nieuwe fase in je leven aan; je studententijd. Een tijd waarin je ontdekt wat jouw grenzen zijn, waarin je leert eigen keuzes te maken of je gemaakte keuzes juist ter discussie stelt. Kortom een periode die essentieel is voor de vorming van de persoon die jij in de rest van je leven zult zijn.

Daarnaast is het natuurlijk een periode waarin een student nog even lekker ‘studentikoos’ kan zijn. Een periode waarin je ludieke acties kan en mag ondernemen onder het mom van ‘ik ben student’ en een periode waarin je nog even volop kan genieten. Genieten, zonder gebonden te zijn aan alle eisen die een burgerlijk leven aan je stelt.

Juist in deze periode in je leven die zo ontzettend essentieel is wil Betula graag een vaste grond onder je voeten zijn, waarin je samen met mede-christenen je geloof mag verdiepen, en je mag ontwikkelen.

 

Geloof

In het tweede couplet van het verenigingslied van Betula pubescens luid de eerste regel: “In geloof en in studie, helpen wij elkaar”. Een zin die wij ook daadwerkelijk vertalen naar de bezigheden binnen Betula pubescens. Geloof is niet voor niets als eerste genoemd van de twee, want als christelijke vereniging zijn wij ervan overtuigd dat het geloof, boven de studie, het uitgangspunt is van waaruit wij leven. Om die reden ook heeft Betula pubescens tweewekelijks een Bijbelstudie en zijn er door het jaar heen nog andere activiteiten (zoals op deze site ook te vinden) die hopelijk bijdragen aan een gedegen geloofsopbouw en verdieping.

Binnen de studentenvereniging komen we als leeftijdsgenoten vaak dezelfde vragen en problemen tegen en hier willen we elkaar tot steun in zijn. Niet alleen op de bijbelstudie of soos, maar ook in het alledaagse leven.

 

Studie

Last but not least, natuurlijk hebben we dan nog de studie. Binnen Betula is een breed scala van opleidingen vertegenwoordigt binnen één vereniging, zoals:

·        In Velp; Hogeschool Larenstein met haar groene opleidingen

·        In Arnhem; Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) met opleidingen zoals: Werktuigbouwkunde, economie-opleidingen, techniekopleidingen, informatica-opleidingen, rechten etc. etc.

·        In Arnhem; Artez voor de creatief begaafden onder ons.

·        In Nijmegen; Hogeschool Arnhem Nijmegen met daar opleidingen zoals: de lerarenopleidingen, zorgopleidingen, sportopleidingen.

·        In Ede; Christelijke Hogeschool Ede voor onder meer journalistiek, SPH/MWD, P&O

Kortom een groot aanbod van allerlei verschillende opleidingen waarvan het grootste gedeelte waarschijnlijk nog ongenoemd is. Op die manier en door gesprekken met elkaar ontwikkelen leden van Betula zich ook op een breed terrein en is er bij elkaar een hoop kennis te halen.

We merken dat verenigingsleden elkaar ook in studie veel kunnen bieden; ouderejaars die jongere jaars helpen met opdrachten en vraagstukken die zij al hebben gehad en op die manier ook: “…in studie, helpen wij elkaar

 

Kortom een vereniging die gekenmerkt wordt door: gezelligheid, activiteit, kleinschaligheid, verdieping, verbreding, vorming en …. Jou?

 

CREDO

Betula pubescens, in het Nederlands een zachtharige berk, is een fiere boom die een krachtige en snelle groei weet te combineren met de tederheid van haar fluweelzachte jonge twijgen en bladeren. De boom weet zich met goed gevolg staande te houden op extreme groeiplaatsen zoals zure hoogvenen, natte uiterwaarden en winderige duinvalleien. Deze unieke boom is in staat om zowel in een volgroeid bos als op een kale vlakte zichzelf te handhaven. Haar witte bast is een voorbode voor de bijzonderheid van deze boom: haar vele unieke combinaties van eigenschappen. Omdat deze eigenschappen ook naar voren komen in onze studentenvereniging is gekozen voor de eervolle naam:

Betula pubescens